Bieszczady
dzień 1: dojazd do bazy wysuniętej – bacówki pod Honem***** w Cisnej ; dzień 2: Smerek  – Fereczata (1102 m) – Okrąglik (1101 m) – Jasło (1153 m) – Szczawnik (1098 m) – Małe Jasło (1097 m) – Worwosoka (1024 m) – Rożki (924 m) – Cisna; dzień 3: Jaworzec – Krysowa (840 m) – Wysokie Berdo (968 m) – Przełęcz Orłowicza (1099 m) – Smerek (1222 m) – zjazd po śladzie; dzień 4: przełęcz Wyżna (872 m) – schronisko na Połoninie Wetlińskiej (1228 m) – zjazd po śladzie
(17-20.01.2013 - Paweł Kordeczka, Tadeusz Kordeczka, Dariusz Ociepka,  Bartłomiej Sułkowski, Michał Sułkowski, Ryszard Zieliński; 19.01. dołączyli: Bogusława Florek, Adam Kapturkiewicz, Arkadiusz Szczecina, Łucja Szczecina)
[< Previous] [Next >]
Fot. T. Kordeczka
Fot. R. Zieliński
Fot. T. Kordeczka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. D. Ociepka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński