Murówka zwyczajna
Podarcis muralis
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka