Rusałka żałobnik
Nymphalis antiopa
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka