Niestrzęp głogowiec
Aporia crataegi
Fot. B. Sułkowski