Czarnotek rudoskrzydły
Onychognathus morio
Fot. R.Widzisz