Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
Fot. B. Sułkowski
Fot. E. Janas
Fot. E. Janas
Fot. E. Janas
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka