Sowa uszata
Asio otus
Fot. Z. Sułkowski
Fot. Z. Sułkowski
Fot. Z. Sułkowski