Puszczyk uralski
Strix uralensis
Fot. W. J. Gubała