Świergotek polny
Anthus campestris
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski