Białorzytka czarnosterna
Oenanthe melanura
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski