Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski