Zięba zwyczajna
Fringilla coelebs
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. Z. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. Z. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski