Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sulkowski
Fot. B. Sulkowski