Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. E. Janas
Fot. E. Janas
Fot. E. Janas