Gęś zbożowa
Anser fabalis
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski