Jerzyk alpejski
Tachymarptis melba
Fot. B.Sułkowski