Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka