A V E S - PTAKI

Galeria niedzielnego przyrodnika

 
Czaplowate Ardeidae
Czapla purpurowa  (Ardea purpurea)
Czapla biała  (Ardea alba)
Czapla siwa - (Ardea cinerea)
Czapla złotawa (Bubulcus ibis)
Czapla nadobna (Egretta garzetta)
Czapla modronosa  (Ardeola ralloides)
¦lepowron  (Nycticorax nycticorax)
B±k (Botaurus stellaris)
Ibisowate (Threskiornithidae)
Warzęcha (Platalea leucorodia)
Bocianowate Ciconiidae
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bocian czarny (Ciconia nigra)
Alki (Alcidae)
Alka krzywonosa (Alca torda)
Mewowate Laridae
Mewa siodłata (Larus marinus)
Mewa romańska (Larus michahellis)
Mewa srebrzysta (Larus argentatus)
Mewa białogłowa (Larus cachinnans)
Mewa ¶mieszka (Larus ridibundus)
Mewa mała (Hydrocoloeus minutus)
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
Rybitwa czubata (Thalasseus sandvicensis)
Rybitwa białow±sa  (Chlidonias hybrida)
Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)
Rybitwa białoczelna  (Sternula albifrons)
Sieweczkowate Charadriidae
Czajka zwyczajna (Vanellus vanellus)
Czajka szponiasta (Vanellus spinosus)
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
Siewnica (Pluvialis squatarola)  
Bekasowate Scolopacidae
Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)
Brodziec krwawodzioby (Tringa totanus)
Łęczak (Tringa glareola)
Kwokacz (Tringa nebularia)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Piaskowiec (Calidris alba)
Batalion (Calidris pugnax)
Rycyk (Limosa limosa)
Szlamnik (Limosa lapponica)
Kulik wielki (Numenius arquata)
Ostrygojady (Haematopodidae)
Ostrygojad (Haematopus ostralegus)
Szczudłonogi  (Recurvirostridae)
Szczudłak (Himantopus himantopus)
Szablodziób (Recurvirostra avosetta)
Kaczkowate Anatidae
 ŁabędĽ niemy (Cygnus olor)
ŁabędĽ krzykliwy (Cygnus cygnus)
Gę¶ gęgawa (Anser anser)
Gę¶ zbożowa (Anser fabalis)
Gę¶ białoczelna (Anser albifrons)
Bernikla białolica (Branta leucopsis)
Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Rożeniec (Anas acuta)
Lustrzynka (Speculanas specularis)
Krakwa  (Mareca strepera)
¦wistun (Mareca penelope)
Hełmiatka (Netta rufina)
Cyranka (Spatula querquedula)
Płaskonos (Spatula clypeata)
Czernica (Aythya fuligula)
Ogorzałka (Aythya marila)
Głowienka (Aythya ferina)
Ohar (Tadorna tadorna)
Mandarynka (Aix galericulata)
Kazarka egipska(Alopochen aegyptiaca)
Uhla (Melanitta fusca)
Lodówka (Clangula hyemalis)
Edredon (Somateria mollissima)
Tracz nurogę¶ (Mergus merganser)
Szlachar, tracz długodzioby (Mergus serrator)
G±goł (Bucephala  clangula)
Perkozy Podicipedidae
Perkoz dwuczuby  (Podicepes cristatus)
Perkoz zausznik (Podicipes nigricollis)
Perkozek zwyczajny (Tachybaptus ruficollis)
Flamingi Phoenicopteridae 
Flaming karmazynowy (Phoenicopterus ruber)
Żurawiowate Gruidae
Żuraw (Grus grus)
Chru¶cielowate Rallidae
Kokoszka wodna  (Gallinula chloropus)
Łyska (Fulica atra)
Derkacz (Crex crex)
Kormoranowate Phalacrocoracidae 
Kormoran zwyczajny (Phalacrocorax carbo)
Kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis)
Kormoran mały (Microcarbo pygmeus)
Nury (Gaviidae)
Nur czarnoszyi (Gavia arctica)
Pingwiny (Spheniscidae)
Pingwin przyl±dkowy (Spheniscus demersus)
 
Kurowate Phasianidae
Bażant zwyczajny (Phasianus colchicus)
Kuropatwa (Perdix perdix)
Góropatwa czerwona (Alectoris rufa)
Ułar himalajski (Tetraogallus himalayensis)
Głuszec (Tetrao urogallus)
Puszczykowate Stringidae
Puszczyk zwyczajny (Strix aluco)
Puszczyk uralski (Strix uralensis)
Sowa uszata (Asio otus)
PójdĽka (Athene noctua)
Jastrzębiowate Accipitridae
Bielik (Haliaeetus albicilla)
Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)
Myszołów zwyczajny (Buteo buteo)
Trzmielojad (Pernis apivorus)
Kania ruda (Milvus milvus)
Krogulec (Accipiter nisus)
Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
Błotniak ł±kowy (Circus pygargus)
Sęp płowy (Gyps fulvus)
Rybołowy (Pandionidae)
Rybołów (Pandion haliaetus)
Sokołowate (Falconidae)
Kobczyk (Falco vespertinus)
Pustułka (Falco tinnunculus)
Gołębiowate Columbidae
Goł±b grzywacz (Columba palumbus)
Sierpówka (Streptopelia decaocto)
Turkawka (Streptopelia turtur)
Jerzykowate Apodidae
Jerzyk (Apus apus)
Kukułkowate Cuculidae
Kukułka (Cuculus canorus)
Kraski  (Coraciidae)
Kraska (Coracias garrulus)
Rodzina żołny (Meropidae)
Żołna (Merops apiaster)
Zimorodkowate Alcedinidae
Zimorodek (Alcedo atthis)
Dudki Upupidae  
Dudek (Upupa epops)
Dzięciołowate Picidae
Dzięcioł czarny (Dryocopus martius )
Dzięcioł zielony  (Picus viridis)
Dzięcioł duży  (Dendrocopos major)
Dzięcioł ¶redni (Dendrocoptes medius)
Dzięcioł mały  (Dryobates minor)
Krętogłów (Jynx torquilla)
Krukowate Corvidae
Kruk (Corvus corax)
Gawron (Corvus frugilegus)
Wrona siwa (Corvus corone cornix)
Wrona orientalna (Corvus splendens)
Kawka (Corvus monedula)
Sroka (Pica pica)
Sójka (Garrulus glandarius)
Orzechówka (Nucifraga caryocatactes)
Wrończyk (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Wieszczek (Pyrrhocorax graculus)
Pliszkowate Motacillidae
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Pliszka górska (Motacilla  cinerea)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
¦wiergotek polny (Anthus campestris)
¦wiergotek nadmorski (Anthus petrosus)
¦wiergotek drzewny (Anthus trivialis)
¦wiergotek ł±kowy (Anthus pratensis)
Jaskółkowate Hirundinidae
Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)
Jaskółka oknówka (Delichon urbicum)
Jaskółka brzegówka (Riparia riparia)
Skowronki  Alaudidae
Dzierlatka (Galerida cristata)
Skowronek borowy (Lullula arborea)
Skowronek polny  (Alauda arvensis)
Pluszcze Cinclidae
Pluszcz zwyczajny (Cinclus cinclus)
Płochacze Prunellidae
Płochacz halny (Prunella collaris)
Drozdowate Turdidae
Kos ((Turdus merula)
Kwiczoł (Turdus pilaris)
Drozd ¶piewak (Turdus philomelos)
Drozd obrożny (Turdus torquatus)
Pokrzewkowate Sylviidae
Pokrzewka czarnołbista (Sylvia atricapilla)
Piegża (Curruca curruca)
Pokrzewka cierniówka (Curruca communis)
Gajówka (Sylvia borin)
Trzciniaki Acrocephalidae
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Wodniczka (Acrocephalus paludicola)
¦wistunki  Phylloscopidae
Piecuszek (Phylloscopus trochilus)
Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
¦wistunka le¶na (Phylloscopus sibilatrix)
Mysikróliki (Regulidae)
Mysikrólik (Regulus regulus )
Strzyżyki Troglodytidae
Strzyżyk (Troglodytes troglodytes)
Muchołówkowate  Muscicapidae
Białorzytka zwyczajna (Oenanthe oenanthe)
Pokl±skwa (Saxicola rubetra)
Kl±skawka (Saxicola torquatus)
Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
Pleszka zwyczajna (Phoenicurus phoenicurus)
Podróżniczek  (Luscinia svecica)
Rudzik zwyczajny  (Erithacus rubecula)
Muchołówka szara  (Muscicapa striata)
Muchołówka żałobna  (Ficedula hypoleuca)
Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis)
Sikorowate Paridae
Sikora bogatka (Parus major)
Sikora sosnówka (Periparus ater)
Sikora modra (Cyanistes caeruleus)
Sikora czubatka (Lophophanes cristatus)
Sikora uboga (Poecile palustris)
Sikora czarnogłowa (Poecile montanus)
Raniuszki Aegithalidae
Raniuszek (Aegithalos caudatus)
Remizy Remizidae
Remiz (Remiz pendulinus)
W±satki Panuridae
W±stka (Panurus biarmicus)
Kowalikowate Sittidae
Kowalik (Sitta europaea)
Pełzacze Certhiidae
Pełzacz le¶ny (Certhia familiaris)
Dzierzbowate Laniidae
Dzierzba g±siorek (Lanius collurio)
Dzierzba srokosz (Lanius excubitor)
Dzierzba czarnoczelna (Lanius minor)
Szpakowate Sturnidae
Szpak zwyczajny (Sturnus vulgaris)
Czarnotek rudoskrzydły (Onychognathus morio)
Wilgowate Oriolidae
Wilga (Oriolus oriolus)
Łuszczakowate  Fringillidae
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
Dziwonia (Erythrina erythrinus)
Gil (Pyrrhula pyrrhula)
Dzwoniec (Chloris chloris)
Krzyżodziób ¶wierkowy (Loxia curvirostra)
Szczygieł (Carduelis carduelis)
Makol±gwa (Linaria cannabina)
Czyżyk (Spinus spinus)
Kulczyk (Serinus serinus)
Zięba zwyczajna (Fringilla coelebs)
Zięba jer (Fringilla montifringilla)
Trznadlowate Emberizidae
Trznadel (Emberiza citrinella)
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Potrzos (Schoeniclus schoeniclus)
Po¶wierki Calacariidae
¦nieguła (Plectrophenax nivalis)
Wróblowate Passeridae
Wróbel domowy (Passer domesticus)
Wróbel mazurek (Passer montanus)

 

Home